Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος σε Αριθμούς

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος σε αριθμούς*


pagosmios19

 

Οι μεγάλες μάχες*


pagosmios20

* Αριθμοί κατά προσέγγιση με βάση το βιβλίο του Stuart Robson, Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Αθήνα 2009.