Μαζική Εκτόπιση – Εγκλεισμός Πληθυσμού

subunitImg4Η τακτική των μαζικών εκτοπίσεων του ντόπιου πληθυσμού στην Κυρηναϊκή και την Τριπολιτανία ήταν μια ευρύτερη τακτική των ιταλικών δυνάμεων για την εκκαθάριση της Λιβύης. Περισσότεροι από 100.000 κάτοικοι της Κυρηναϊκής μετακινήθηκαν βίαια μέσα σε ένα χρόνο. Κάτω από τραγικές συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Σουλούκ (Suluq), του Μαγκρούν (El Magrun) και του Αμπιάρ (Abyar), οι Λίβυοι αποδεκατίζονταν από τις επιδημικές ασθένειες. Ο εκτοπισμός των αυτοχθόνων κατοίκων από τα παράλια της Λιβύης προς το εσωτερικό της χώρας και την έρημο εξυπηρετούσε την προσπάθεια τοποθέτησης Ιταλών εποίκων στις πιο εύφορες περιοχές.